Добре дошли ! -------

Имаме удоволствието

да ви представим дейността на

Сдружение " Малкият Принц "

- организация с нестопанска цел,

в обществена полза

 

Цели: ---------

_____Децата с увреждане обичат да спортуват, да се разхождат сред природата, да ходят на кино и театър като всички. И имат право на това. И един ден като пораснат, те трябва да имат същите права и възможности за самостоятелен живот като всички останали хора. Да имат приятели и да бъдат щастливи. Да постигнат мечтите си. Нека им помогнем! Така светът ще стане по-добър! Различни са децата по света, но това не им пречи да учат и играят заедно. Децата с увреждания имат същите права като всички останали деца. Те имат право да растат при своето семейство, заедно със своите родители.

_____Имат право да изразяват свободно мнението си и да участват при вземането на решения по всички въпроси, които ги засягат. Като всички останали деца имат право да получат добро образование и професия.

 

_____Децата с увреждания се нуждаят и имат право на допълнителна помощ и грижи, за да могат да развият способностите си. Защото те имат същите дарби като своите здрави връстници. Могат да рисуват да пеят, да свирят, да танцуват, да работят на компютър.

 

Всички деца имат

равни права.

 

"Малкият Принц" е лобистка организация. Приоритет в дейността е промяна на обществените нагласи и формиране на социално насочени, хуманни отношения в човешкия социум. Работим в тясна връзка и ползотворно сътрудничество с други формации, организации, институции, фирми - Община Бургас, Областна управа - Бургас, Областен ромски съюз-Бургас, Сдружение "Младежки глас", Спортен клуб "Сините камъни" - Сливен, Съюз на слепите, Параолимпийски комитет, Комисия за защита от дискриминация, Агенция за социално подпомагане, Агенция за закрила на детето, МОМН, Министерство на правосъдието, Агенция за хора с увреждания, народни представители, международни организации, фирми, СЕМ, регионални, национални и световни медии. Пледираме - опазване на основните човешки ценности и морал, приемане на "различните" хора, групи, етноси, раси!

© Little-Prince.eu | Дизайн